Bezpieczeństwo

Zaufanie i bezpieczeństwo

Uważamy, że ludzie są z natury uczciwi, jednak pamiętamy również, że „strzeżonego Pan Bóg strzeże”. W związku z tym postanowiliśmy wprowadzić kilka zasad bezpieczeństwa. Wysokie standardy bezpieczeństwa nie mają spowodować, że będziemy wobec siebie nieufni i podejrzliwi, ale że nasze zaufanie do drugiej osoby ma solidne fundamenty. 

Weryfikacja

Nasz system gwarantuje, że każdy użytkownik będzie zweryfikowany na kilka sposobów. Dzięki czterem niezależnym sposobom weryfikacji, mamy niemal 100% pewność, że dane użytkowników są prawdziwe.

Pamiętaj! Zweryfikuj się na wszystkie możliwe sposoby. Stopień weryfikacji będzie widoczny na Twoim profilu i zwiększy Twoją wiarygodność. Ponadto każda weryfikacja będzie premiowana punktami, które możesz wymienić na abonament.

Komentarze

Po wykonanej usłudze każdy użytkownik powinien skomentować i ocenić jej przebieg. Komentarze są bardzo istotnym elementem oceny wiarygodności użytkownika, gdyż są wynikiem bezpośredniego kontaktu i oceną wspólnych relacji. Każda ocena jest premiowana extrapunktami, które można wymienić na abonament.

Pamiętaj! Oceniaj innych rzetelnie i zgodnie z zasadami. 

Kontakt osobisty

Przesyłkę należy przekazywać w takim miejscu, żeby nie było wątpliwości co do intencji obu stron. Stacje benzynowe czy parkingi przy centrach handlowych przeważnie mają monitoring. Wszyscy więc będą czuć się bezpiecznie, a w przypadku wątpliwości łatwiej będzie rozstrzygnąć spory.

Pamiętaj! Do każdej wysyłki możesz wydrukować formularz przekazania przesyłki. Zawiera on dane wszystkich stron, co ułatwi kontakt. Dzięki niemu można również potwierdzić, że przesyłka nie zawiera niebezpiecznych i zakazanych przedmiotów, oraz że została odebrana od kierowcy w stanie nienaruszonym.

Wyjątki

Jeżeli jednak zdarzy się, że ktoś nadużyje Twojego zaufania, lub wręcz dopuści się przestępstwa, możesz liczyć na naszą pomoc. Po pierwsze, za pomocą specjalnego formularza, poinformuj nas o tym, co się stało. Po drugie, zawiadom Policję o Twoich podejrzeniach lub stwierdzonym fakcie popełnienia przestępstwa. Na wniosek Policji lub innych uprawnionych organów przedstawimy wszystkie posiadane dane użytkownika serwisu oraz zablokujemy jego konto.

Pamiętaj! Nie możemy podjąć żadnych czynności na prośbę użytkownika. Wszystkie dane są przez nas pilnie strzeżone i chronione zgodnie z wymogami prawa. Udostępniamy je tylko i wyłącznie za zgodą użytkowników oraz na wyraźne polecenie odpowiednich Organów Państwowych.